De Feniks

De Feniks is van oudsher het symbool van hergeboorte. Het was een mythische vogel die in de woestijn leefde. Om de 500 jaar wierp hij zich op een brandend vuur. Om daarna verjongd en vernieuwd uit zijn as te herrijzen en een nieuw leven te beginnen. De Feniks symboliseert dus de betekenis van een oud einde en een nieuw begin. Bij mij was eveneens de tijd aangebroken voor een nieuw begin, een hergeboorte. Mijn oude leven was geen optie meer. Het voelde als een langzaam doodgaan. Net zoals bij ieder mens zat ook in mij een Feniks verborgen. Die Feniks gaf mij de mogelijkheid mijn oude leven van mij af te schudden en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Zo kon ik krachtiger en steviger uit de as van mijn verleden herrijzen.

Mijn levensverhaal

De beginperiode van mijn levensgeschiedenis staat in het teken van een katholieke opvoeding. Dit betekent dat op het moment dat ik geboren ben al vaststaat dat ik zondig ben. Het geeft reeds aan dat er iets structureel mis met me is. Maar algauw wordt mijn zieltje schoon gewassen door besprenkeling met doopwater. Mijn goddelijke leven kan een aanvang nemen. Mijn ouders maar ook de nonnen op de kleuterschool leren mij al vroeg dat ik gehoorzaam moet zijn. Ik ben zo'n voorbeeldig braaf kind dat als ik móet gaan biechten niet eens weet wat ik moet biechten. Waardoor ik vaak ter plekke gewoon iets verzin. Kortom ik doe als kind alles wat er van mij wordt verwacht. In de hoop daarvoor op een of ander manier beloond te worden. Ondertussen gaat mijn leven verder zonder dat er ingrijpende of dramatische gebeurtenissen plaatsvinden. Wel word ik nu regelmatig geconfronteerd met mijn altijd aardig willen zijn, zowel in werk-als in privé situaties. Hierdoor ga ik aldoor over mijn grenzen. Omdat ik me voortdurend aanpas, alles slik en moeilijk 'nee' kan zeggen, stel ik mezelf hoge eisen. Totdat ik op een dag instort, ik ben opgebrand. Mijn wereld staat op zijn kop. Ik heb het wel voelen aankomen maar me groot en flink gehouden, net zolang totdat ik er bijna bij neerviel.

Mijn levensverhaal (2)

Zo beland ik in de ziektewet. Hoewel ik moe ben en nergens zin in heb, voel ik me ook nutteloos en overbodig . De waarde van mijn bestaan is tot een minimum gereduceerd. Ik ervaar een grote leegte in mezelf, mijn werk blijkt die leegte steeds opgevuld te hebben. Nu komt de zinloosheid van het bestaan om de hoek zetten. Maar ik blijf niet bij de pakken neer zitten. In een poging om de zin weer te ontdekken en er achter te komen wie ik nu werkelijk ben, besluit ik om aan een tiendaagse meditatie-retraite deel te nemen. Dit wordt echter een groot fiasco. Onrust kende ik al maar zo gauw ik stil ga zitten lijkt die onrust nog groter te worden. Ik zit op een vulkaan. Het is onmogelijk om te blijven zitten. Later doe ik nog enkele meditatie cursussen, maar die onrust blijft me parten spelen. Totdat ik 'toevalliger wijs' in contact kom met Rebirthing. Een kennis van mij heeft geboekt voor een workshop, maar is ziek geworden. Zij vraagt of ik interesse heb haar plaats in te nemen. Op het moment dat ik 'ja' zeg, is dit het begin van een grote verandering in mijn leven.

Rebirthingervaringen

Ik weet het nog goed. Het was een prachtige voorjaarsdag in het jaar 1976, dat ik die eerste Rebirth-sessie onderging. Het is sowieso moeilijk om de intensiteit van een rebirthingervaring onder woorden te brengen, laat staan als er inmiddels zo'n vijf en dertig jaar voorbij is gegaan. Voor dat ik echter een poging ga wagen wil ik de lezer erop wijzen dat rebirthingervaringen zeer persoonlijk worden beleefd. Ik zeg dit met nadruk omdat er vaak allerlei wilde 'cowboyverhalen' de ronde over doen. Die verhalen zijn dikwijls gebaseerd op te uitbundig geschreven literatuur van voornamelijk Amerikaanse makelij. Het lezen van dit soort boeken schept verwachtingen. Dit geldt ook voor mijn verhaal. Je kunt je dan niet echt meer openstellen voor wat er spontaan gebeurt. Het is beter een sessie 'blanco' te beginnen zonder te streven naar bepaalde ervaringen of resultaten. Heb je toch de neiging om het verloop van een sessie naar je hand te zetten, dan gebeurt er meestal helemaal niets.

Mijn eerste sessie

In een balletzaal met heel veel spiegels speelt zich het gebeuren af. Er zijn ongeveer 25 mensen, waaronder twee rebirthers en twee assistenten. Na een voorstellingsrondje en wat voorbereidend lichaamswerk is het eindelijk zover. De onervaren deelnemers mogen iemand uitzoeken bij wie ze zich prettig voelen. Ik wil met een van de assistenten, maar die zijn niet verkiesbaar. Maar ik heb geluk. Omdat er een oneven aantal mensen zijn stelt Jan, zo heet die assistent, zich ook verkiesbaar. Iedereen zoekt een eigen plekje en ik verdwijn met Jan naar een hoekje van de zaal. Ik ga op een matras liggen terwijl Jan aan de zijkant van mij plaatsneemt. Hij geeft aan hoe ik moet ademen en braaf, zoals ik ben, doe ik precies wat hij zegt. Een gevoel van onverschilligheid neemt bezit van mij. Mijn lichaam begint zich langzaam te verkrampen en ik ervaar een enorme druk op mijn borst. Ik krijg de neiging om te stoppen, want de pijn wordt bijna ondraaglijk. Maar dankzij Jan, die mij voortdurend stimuleert om te blijven ademen ga ik dapper door. Mijn keel verkrampt en ik heb het gevoel geen lucht meer te krijgen. Volkomen verbijsterd ben ik als ik met een helder bewustzijn waarneem hoe mijn lichaam spontaan geboortebewegingen maakt, terwijl ik huil en schreeuw met de stem van een pasgeboren baby. Jan is heel dichtbij me en fluistert af en toe wat in mijn oor. Ook al hoor ik niet wat hij zegt toch geeft het mij een geruststellend gevoel. Mijn adem komt in golven en neemt helemaal bezit van mij en er komt veel verdriet los.

Mijn eerste sessie (2)

Dan voel ik opeens een grote ontspanning over me heen komen. Ik begin overal te gloeien en te tintelen. Een weldadig gevoel maakt zich van mij meester. Lichaam en geest voelen licht, alle zwaarte en moeheid is van me afgevallen. Ik zak weg in abstracte kleurige beelden en aangename gedachten die aan mij voorbij trekken. Ergens op de achtergrond hoor ik prachtige muziek en ik kom in een nog dieper gevoel van vrede en ontspanning. Hoe lang ik al op het matras lig, ik weet het echt niet, alle besef van tijd ben ik kwijt. Ik voel me herboren, gelukkig, ontroerd en tegelijkertijd een beetje verward. Jan vertelt me dat hij me dapper vindt en ik kan niets anders dan dit beamen. Als een groot kind ga ik naar huis, helemaal in mijn element, met een gelukzalig gevoel van binnen.

De ommekeer

Na deze ervaring ben ik zo enthousiast geworden, dat ik besluit door te gaan met Rebirthing. Ik neem een tiental individuele sessies en volg een aantal langdurige trainingen. Mijn burn-out is op de achtergrond geraakt, soms ben ik het zelfs helemaal vergeten. Wel krijg ik steeds meer inzicht hoe het allemaal is gekomen. Na de laatste training neem ik een beslissing; ik stop met mijn huidige werk en maak van rebirthing mijn beroep. Ik begin een eigen praktijk en volg nog een andere lichaamsgerichte opleiding. Een ongekende wereld opent zich voor mij, mijn leven maakt een totale ommekeer en krijgt meer diepgang. Nog altijd gaat mijn ontwikkeling door, zonder te weten waar ik uit kom. Wat ik wel weet is dat ik veel geleerd heb van mijn burn-out. Ik zit niet meer vast aan mijn levensgeschiedenis. Mijn leven heeft weer zin gekregen. Inmiddels heb ik vanaf 1985 een eigen praktijk, geef ik zelf een opleiding en begeleid ik nog dagelijks rebirthingsessies. Waar ik dacht dood te gaan, begon voor mij het leven.

Wat is Rebirthing Ademwerk?

Rebirthing Ademwerk is een bewuste onafgebroken en ontspannen intense ademhaling in een kalm tempo, waarin de in-en uitademing in elkaar overgaan als in een cirkel van adem. Je ligt daarbij zo gemakkelijk mogelijk met je rug op een matras. Je ademt krachtig in en de uitademing laat je volledig los. Aan de uitademing hoef je niets te doen, want die gaat gewoon vanzelf door de zwaartekracht. De adem gaat via je buik en het middenrif naar het bovenste gedeelte van je borst. Je komt daarbij in een verhoogt bewustzijn, dit door middel van de zeer intense energiestroom die door de adem wordt vrijgemaakt. Waarna de door negatieve levenservaringen in het leven geroepen defensiemechanismen en emotionele drempels wegvallen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid verdrongen levenservaringen alsnog te verwerken. Rebirthing kan als zelfontwikkelingstraject unieke geluks-enpiekervaringen opleveren. Dit kan iemand er toe brengen zijn/haar gehele leven opnieuw in te richten
Voor uitgebreide informatie over Rebirthing Klik hier

De naam Rebirthing

Over de naam Rebirthing bestaan verschillende meningen. Sommigen rebirthers gebruiken de naam rebirthing omdat ze het accent leggen op het herbeleven, verwerken en loslaten van verdrongen geboorte ervaringen en de pijnlijke eerste ademhaling. Anderen leggen de nadruk op het verwerken van het geboortetrauma en dit toe te staan in het hier en nu te erkennen. Ook een belangrijk aspect van rebirthers is het woord rebirthing toe te schrijven aan de immense fysieke en psychologische voordelen die mensen ervaren na bevrijding van onderdrukte gevoelens. Er zijn ook rebirthers die met de term rebirthing verwijzen naar de sensatie van lichtheid en vrijheid in het lichaam, nadat een ademcyclus is voltooid Al deze meningen zijn een beetje waar. Het gaat tenslotte allemaal om bevrijding van opgesloten energie. En bevrijding van opgesloten energie in het fysieke en emotionele lichaam kan letterlijk als een hergeboorte aanvoelen. Maar het belangrijkste uitgangspunt van rebirthing is wat mij betreft, dat we allemaal een schone kern hebben waar hoe dan ook een aantal pijnlagen omheen zijn gekomen En dat die oude pijn met rebirthing weer weggewerkt kan worden. Waardoor je weer in contact komt met met je schone kern (jezelf). Dit is voor mij de specifieke betekenis van rebirthing. Dat is hergeboorte.

Wat gebeurt er tijdens een sessie?

Gewoonlijk lig je comfortabel op een matras. De rebirther zit naast je en begeleid je in het ontspannen, maar intensieve verbonden ademhalingsritme. Hij geeft niet alleen stille aandacht, maar ook fysieke en energetische steun. Omdat er vele manieren van ademen zijn en evenveel benaderingen van ademsessies is het moeilijk te voorspellen wat er zal gebeuren. Bovendien is elke persoon uniek en wordt elke sessie beinvloed door iemands staat van zijn, gezondheid, fysieke en emotionele gesteldheid van dat moment Tijdens een sessie kunnen de volgende typische symptomen optreden: veranderingen van temperatuur, je lichaam kan warm (transpireren) of koud (bibberen) aanvoelen. Tintelingen en vibraties wanneer de energie gaat stromen. Maar je kunt de voortgang van de energie ook tegenwerken waardoor strakheid of verkramping optreedt. Er kunnen zich allerlei emotionele versies manifesteren van verdriet, woede, angst tot herinneringen aan recente ervaringen. Maar je kunt ook in contact komen met onverwerkt materiaal uit de vroegste kinderjaren en de periode rondom de geboorte. Toch wat er ook gebeurt de sessie eindigd meestal in een aangenaam gevoel van welzijn, een gevoel van geluk, rust en vrede.

Is rebirthing voor iedereen geschikt?

Rebirthing Ademwerk is niet geschikt voor zieke mensen, maar wel voor mensen die wellicht ook een ziekte hebben en daar zelf hun eigen verantwoordelijkheid in nemen op weg naar een heel-en bewustwordings-proces. Het is ook niet bedoeld voor diegenen die geen verantwoording voor zichzelf kunnen nemen of die niet bereid zijn hun levenssituatie te veranderen. Dit zijn over het algemeen mensen die er voor gekozen hebben tot hun dood maar te leren leven met hoe ze nu zijn. Mensen die geen praktische instructies kunnen opvolgen kunnen ook niet begeleid worden in een rebirthingsessie. Wel kan voor sommige van deze mensen gekozen worden voor een andere werkmethode die de rebirther kan toepassen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Craniosacraal Ademwerk, Voice dialoque, Affirmatietechnieken en Visualisatiemethoden. Maar ook aan zachte rustige meditatieve ademsessies, waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op relaxatie en ontspanning en niet op het oproepen en uiten van heftige emoties. Zelfs kinderen en bejaarden kunnen van dit soort sessies profiteren.

Hoeveel sessies heb ik nodig?

Rebirthing Ademwerk is een proces, daarom is een reeks van sessies noodzakelijk. Er moet een zekere continuiteit in zitten om in contact te komen met diepere lagen van je onderbewuste. Ook is het belangrijk om je ademhaling efficient te gebruiken. Dat leer je eveneens niet in een eenmalige sessie. Rebirthing Ademwerk werkt ten opzichte van andere methoden snel. Maar het is onmogelijk om alles in een keer te verwerken Je verwerkt in iedere sessie een deel. En iedereen kan daarin zijn eigen tempo vinden, afhankelijk van de weerstand die men ondervindt. Hierbij kan men zichzelf een verplichting opleggen aan een cyclus van sessies om die weerstand te overwinnen. Dit kan helpen om door te gaan als ongemakkelijke gevoelens en ervaringen uit het onderbewuste te voorschijn komen. Elke sessie is een nieuwe stap, je laat steeds opkomen wat opkomt en wat opkomt is rijp om te verwerken. In een reeks van sessies ontdek je en verwerk je de oorsprong van waaruit alles in jouw leven van nu, in negatieve zin voortkomt Je maakt je adem vrij, leert je levensenergie vrij te laten stromen. Je gevoel niet meer te blokkeren, je lichaam schoon en ontspannen te maken en in je geest tot rust en helderheid te komen.

Het verschil met verbale therapie

Sommige andere therapieen maken ook gebruik van de bewustzijnslaag die men globaal het onderbewuste zou kunnen noemen. Hoewel Rebirthing Ademwerk vrij eenvoudig toegangelijk is tot verschillende niveau's van het onderbewustzijn, kan door de rebirther wanneer dat nodig is daar ook sturing aan worden gegeven. Hierdoor kunnen onafgemaakte ervaringen en schokkende gebeurtenissen opnieuw geactiveerd en voltooid worden. De zeer diepe ontspanning die gebruikelijk op het einde van een sessie optreedt geeft de mogelijkheid om na te genieten en de energiestroom weer tot gangbare proporties terug te brengen en te integreren in het dagelijkse leven. Het moge duidelijk zijn dat rationele en verbale therapieen deze ervaringen niet kennen. Rebirthing Ademwerk is een techniek die men na een tiental sessies in overleg met de rebirther ook zelfstandig thuis toe kan passen

Het onderbewuste

Bij Rebirthing Ademwerk wordt gewerkt met een bewust verbonden ademhaling. Dit wordt geleerd tijdens de eerste sessie. De bewust verbonden ademhaling kan toegang geven tot het onderbewuste. Dit onderbewuste wordt ook wel eens ons eigen persoonlijke geschiedkundig archief genoemd. Het is een bewaarplaats van al onze onuitgedrukte gevoelens. Met dit archief wat functioneert als een geheugen dragen we nog steeds het verleden met ons mee. Dat wat in ons archief is opgeborgen is vaak de oorzaak van al onze emotionele conflicten. Het is de neerslag van verdrongen elementaire levensprocessen. De weergave van al het onverwerkte materiaal. Met de bewust verbonden ademhaling wordt het archief geopend en kunnen we toegang krijgen tot depressies, angst, woede, frustratie, slapeloosheid, gewichtsproblemen, enzovoort. Die de basis zijn van een gebrek aan zelfvertrouwen, zelfrespect en een geringe vitaliteit. Rebirthing Ademwerk richt zich op het onderbewuste met al zijn verdrongen emotionele conflicten. Het wil ons laten zien hoe beperkt we nu zijn. Enkel en alleen omdat we in de ban zijn van het verleden dat in grote mate ons leven van dit moment beheerst

Uitstromen

Een belangrijke fase in het rebirthingproces dient zich aan nadat het actieve ademgedeelte is afgerond. Deze fase wordt ook wel de uitstroomfase genoemd. Bijna elke sessie kent een hoogtepunt, vaak door middel van een ontlading, maar soms ook als een gevoel dat het 'klaar' is. Je voelt dan alle uitgaande energie in je lichaam stromen. Werd je in het actieve gedeelte geconfronteerd met datgene wat vast zit, in dit gedeelte kun je contact maken met dat wat stroomt en de tintelingen overal toelaten. Uitgaande energie geeft een aangenaam gevoel van welzijn, een gevoel van plezier, geluk, rust en vrede. Het is aan te bevelen daar ruim de tijd voor te nemen en er uitgebreid van te genieten. Hoe meer de uitgaande energie op dat moment vrijer in jou kan stromen, hoe meer deze jou kan vertellen wat belangrijk voor je is. Vaak geeft dat inzichten in hoe je onbewust met je leven bent om gegaan en het vorm hebt gegeven. Je kunt dan beter begrijpen waarom je bent zoals je nu bent en waarom je leven is zoals het nu is.

Hergeboorte

Rebirthing Ademwerk is een creatieve uitdaging, een zoektocht naar wie je in wezen bent. Voor mij is het de poort geweest naar een andere manier van leven. Het heeft een nieuwe wereld voor mij geopend. Rebirthing Ademwerk is voor mij een pad geweest naar zelf-ontdekking, net zoals voor velen die met rebirthing beginnen. Ik heb daarvoor een rebirther gezocht die mij op mijn pad heeft vergezeld en gesteund. Maar uiteindelijk heb ik zelf de sleutel gevonden die de poort naar mijn hergeboorte heeft geopend. Ik moest zelf de angst onder ogen zien die mijn IK heeft doen verkrampen. En dat heeft de kwaliteit van mijn leven in velen opzichten verbeterd. Nu heb ik het voorrecht om ruim 40 jaar aanwezig te mogen zijn bij de hergeboorte van allerlei moedige mensen. Het is niet alleen een voorrecht, maar het geeft ook inspiratie. Want elke hergeboorte is uniek. Iedereen gebruikt de kans om de waarheid over zichzelf te ervaren op een eigen unieke manier. Dat is niet iets wat ik voor ze doe. Ik geef slechts de kans om de adem op een krachtige manier te gebruiken. Maar ik bied ook de veiligheid en het vertrouwen om dit te doen. Hergeboorte ontstaat wanneer je bereid bent de grenzen van je eigen angst uit te dagen om alsnog te verwerken wat tot nu toe onverwerkt is gebleven. Een ieder doet dit op zijn of haar manier. Die manier is een weerspiegeling van wie je uiteindelijk bent.

Het verleden integreren

Een gebeurtenis is niet iets wat er met je gebeurt, maar is hoe jij tegen wat er gebeurt aankijkt. Als jouw geliefde naar jou lacht, kun je dat zien als uitlachen of als toelachen. Objectief gezien heeft lachen geen betekenis. Het is jouw denken die er een betekenis aangeeft. Als je jouw denken verandert, verandert niet alleen de betekenis maar ook jouw reactie en gedrag. Integratie wil zeggen dat je jouw gedachten die je tot nu toe hebben beperkt met andere ogen gaat bekijken. Wanneer je kunt zien dat jouw gedachtenwereld een van de velen is, ga je beseffen dat het niet jouw denken is die je beperkt, maar de gebondenheid aan die manier van denken. Die gebondenheid houd je keuzemogelijkheden verborgen.Om iets te integreren hoef je niets te doen. In plaats van een standpunt in te nemen, hoef je alleen maar een onpartijdige houding aan te nemen. In een rebirthingsessie betekent dit concreet, bewust ademen zonder de voorbijkomende gebeurtenissen weg te duwen of je er aan vast te klampen. Als je er in slaagt een dergelijke manier van onbevooroordeeld kijken te ontwikkelen, geeft dat een zekere veiligheid om het onverwerkte materiaal weer toe te laten. Zolang je een partijdige houding aan blijft nemen blijf je verstrikt in het verleden. Als je jouw standpunten en oordelen op kunt geven lossen al je problemen op als sneeuw voor de zon en val je vanzelf in je oorspronkelijkheid terug. Hierbij ontstaat een besef van vrijheid, vrede, geluk en een diep gevoel van alles is okay zoals het is.