Het verleden integreren

Een gebeurtenis is niet iets wat er met je gebeurt, maar is hoe jij tegen wat er gebeurt aankijkt. Als jouw geliefde naar jou lacht, kun je dat zien als uitlachen of als toelachen. Objectief gezien heeft lachen geen betekenis. Het is jouw denken die er een betekenis aangeeft. Als je jouw denken verandert, verandert niet alleen de betekenis maar ook jouw reactie en gedrag. Integratie wil zeggen dat je jouw gedachten die je tot nu toe hebben beperkt met andere ogen gaat bekijken. Wanneer je kunt zien dat jouw gedachtenwereld een van de velen is, ga je beseffen dat het niet jouw denken is die je beperkt, maar de gebondenheid aan die manier van denken. Die gebondenheid houd je keuzemogelijkheden verborgen.Om iets te integreren hoef je niets te doen. In plaats van een standpunt in te nemen, hoef je alleen maar een onpartijdige houding aan te nemen. In een rebirthingsessie betekent dit concreet, bewust ademen zonder de voorbijkomende gebeurtenissen weg te duwen of je er aan vast te klampen. Als je er in slaagt een dergelijke manier van onbevooroordeeld kijken te ontwikkelen, geeft dat een zekere veiligheid om het onverwerkte materiaal weer toe te laten. Zolang je een partijdige houding aan blijft nemen blijf je verstrikt in het verleden. Als je jouw standpunten en oordelen op kunt geven lossen al je problemen op als sneeuw voor de zon en val je vanzelf in je oorspronkelijkheid terug. Hierbij ontstaat een besef van vrijheid, vrede, geluk en een diep gevoel van alles is okay zoals het is.