Hergeboorte

Rebirthing Ademwerk is een creatieve uitdaging, een zoektocht naar wie je in wezen bent. Voor mij is het de poort geweest naar een andere manier van leven. Het heeft een nieuwe wereld voor mij geopend. Rebirthing Ademwerk is voor mij een pad geweest naar zelf-ontdekking, net zoals voor velen die met rebirthing beginnen. Ik heb daarvoor een rebirther gezocht die mij op mijn pad heeft vergezeld en gesteund. Maar uiteindelijk heb ik zelf de sleutel gevonden die de poort naar mijn hergeboorte heeft geopend. Ik moest zelf de angst onder ogen zien die mijn IK heeft doen verkrampen. En dat heeft de kwaliteit van mijn leven in velen opzichten verbeterd. Nu heb ik het voorrecht om ruim 40 jaar aanwezig te mogen zijn bij de hergeboorte van allerlei moedige mensen. Het is niet alleen een voorrecht, maar het geeft ook inspiratie. Want elke hergeboorte is uniek. Iedereen gebruikt de kans om de waarheid over zichzelf te ervaren op een eigen unieke manier. Dat is niet iets wat ik voor ze doe. Ik geef slechts de kans om de adem op een krachtige manier te gebruiken. Maar ik bied ook de veiligheid en het vertrouwen om dit te doen. Hergeboorte ontstaat wanneer je bereid bent de grenzen van je eigen angst uit te dagen om alsnog te verwerken wat tot nu toe onverwerkt is gebleven. Een ieder doet dit op zijn of haar manier. Die manier is een weerspiegeling van wie je uiteindelijk bent.