De Feniks

De Feniks is van oudsher het symbool van hergeboorte. Het was een mythische vogel die in de woestijn leefde. Om de 500 jaar wierp hij zich op een brandend vuur. Om daarna verjongd en vernieuwd uit zijn as te herrijzen en een nieuw leven te beginnen. De Feniks symboliseert dus de betekenis van een oud einde en een nieuw begin. Bij mij was eveneens de tijd aangebroken voor een nieuw begin, een hergeboorte. Mijn oude leven was geen optie meer. Het voelde als een langzaam doodgaan. Net zoals bij ieder mens zat ook in mij een Feniks verborgen. Die Feniks gaf mij de mogelijkheid mijn oude leven van mij af te schudden en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Zo kon ik krachtiger en steviger uit de as van mijn verleden herrijzen.