Is rebirthing voor iedereen geschikt?

Rebirthing Ademwerk is niet geschikt voor zieke mensen, maar wel voor mensen die wellicht ook een ziekte hebben en daar zelf hun eigen verantwoordelijkheid in nemen op weg naar een heel-en bewustwordings-proces. Het is ook niet bedoeld voor diegenen die geen verantwoording voor zichzelf kunnen nemen of die niet bereid zijn hun levenssituatie te veranderen. Dit zijn over het algemeen mensen die er voor gekozen hebben tot hun dood maar te leren leven met hoe ze nu zijn. Mensen die geen praktische instructies kunnen opvolgen kunnen ook niet begeleid worden in een rebirthingsessie. Wel kan voor sommige van deze mensen gekozen worden voor een andere werkmethode die de rebirther kan toepassen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Craniosacraal Ademwerk, Voice dialoque, Affirmatietechnieken en Visualisatiemethoden. Maar ook aan zachte rustige meditatieve ademsessies, waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op relaxatie en ontspanning en niet op het oproepen en uiten van heftige emoties. Zelfs kinderen en bejaarden kunnen van dit soort sessies profiteren.