Rebirthingervaringen

Ik weet het nog goed. Het was een prachtige voorjaarsdag in het jaar 1976, dat ik die eerste Rebirth-sessie onderging. Het is sowieso moeilijk om de intensiteit van een rebirthingervaring onder woorden te brengen, laat staan als er inmiddels zo'n vijf en dertig jaar voorbij is gegaan. Voor dat ik echter een poging ga wagen wil ik de lezer erop wijzen dat rebirthingervaringen zeer persoonlijk worden beleefd. Ik zeg dit met nadruk omdat er vaak allerlei wilde 'cowboyverhalen' de ronde over doen. Die verhalen zijn dikwijls gebaseerd op te uitbundig geschreven literatuur van voornamelijk Amerikaanse makelij. Het lezen van dit soort boeken schept verwachtingen. Dit geldt ook voor mijn verhaal. Je kunt je dan niet echt meer openstellen voor wat er spontaan gebeurt. Het is beter een sessie 'blanco' te beginnen zonder te streven naar bepaalde ervaringen of resultaten. Heb je toch de neiging om het verloop van een sessie naar je hand te zetten, dan gebeurt er meestal helemaal niets.